وبلاگ

عقیق

سایت عقیق سایتی آموزشی, تفریحی و سرگرمی برای تمامی افراد خانواده

کمبود میزان کلسیم و ویتامین D در زنان باردار

نیاز به کلسیم و ویتامین D در مقاطعی از زندگی بالاتر میباشد. این مقاطع شامل رشد سریع جنینی در دوران جنینی، شیرخواری، مراحل اولیه کودکی و بلوغ، بارداری و شیردهی است و کمبود ویتامین D و کلسیم در این دوران نمود بیشتری پیدا میکند.در بررسی میزان ویتامین D در جمعیت قند و لیپید تهران ,کمبود ویتامین D در یک سوم جمعیت و به ویژه در زنان در سنین باروری مشاهده گردید. در۱۰۱خانم باردار مورد بررسی در یک مطالعه مشاهده گردید که ۱۹ درصد از زنان باردار دارای کلسیم کمتر از ۶/۸ میلی گرم در دسیلیتر هستند و ۲۰ درصد از زنان دچــار کمبود شدید ۲۵ هیـــدورکسی ویتامین دی (۱۰nml/l >) وچـهل درصد دچار کمـــبود خفیف ویــــــتامین دی (۱۰-۲۵ nml/l) می باشند.بر اساس یافتههای این پژوهش کمبود میزان کلسیم و ویتامین D در زنان باردار تهرانی قابلتوجه میباشد.


خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه سایت عقیق ایمیل خود را در باکس زیر وارد کرده و دکمه ارسال ایمیل رافشار دهد :

تبلیغات
آخرین مطالب
آخرین مطالب بازدید شده
آموزش تعمیرات موبایل پل تیک بان