وبلاگ

عقیق

سایت عقیق سایتی آموزشی, تفریحی و سرگرمی برای تمامی افراد خانواده

روش هائی ساده برای تمرکز و مراقبه

● مراقبه به روش تصورات دور
برای مراقبه به یک چیز بسیار دور بیندیش، به آسمان، به دریا، به کوه، و با آن بزرگی که نیروی ناب است، یکی شو.
هنگامی که نیروی لگام گسیخته آمد، بگذار مانند رودی از سر انگشتان تا به فرق سرت روان شود. تلاش نکن آن را بازداری. بگذار در جائی ویژه جمع شود. بگذار شکل نیروی روان را به خود بگیرد.
آن گاه خواهی دید که خود به خود و از درون باز آرام خواهی شد. اگر آگاهانه بکوشی نیرو را از جائی از تنت به جائی دیگر روان کنی، می توانی از شادی این نیروی الهی برخوردار شوی.
● تنفس برای مراقبه
بکوش که با هر بار فرو بردن نفس احساس کنی آرامش و صلح بی کران را به درون تنت می آوری. متضاد آرامش و صلح، ناآرامی است. هنگام بازدم بکوش ناآرامی درون و پیرامونت را بیرون دهی. اگر این چنین نفس بکشی می بینی که ناآرامی به راستی تور را بدرود می گوید. چند بار که این تمرین را انجام دادی، احساس کن که داری نیروی کیهانی را به درون شش هایت می فرستی. در زمان بازدم هم احساس کن همه ترسی که در هستی تو هست، دارد از پیکرت بیرون می رود. پس از این که این کار را چندبار انجام دادی، بکوش احساس کنی داری شادی بی کرانه را تنفس می کنی و نیز احساس کن که داری اندوه ها و درد و رنج و دلشوره ها را بیرون می دهی.
احساس کن که نه هوا بلکه این نیروی کیهانی است که داری تنفسش می کنی. حس کن که با هر نفسی نیروی غول آسای کیهان به درون تو گام می نهد و تو آن را برای پاکیزه کردن تن، هستی، خرد و دلت به کار می بندی. احساس کن که هیچ نقطه ای در تنت نیست که گردش نیروی کیهانی به آن راه نیابد. نیروی کیهانی در تو همانند رودی به جنبش در می آید و همه هستی ات را می شوید و پاکیزه می کند. آن گاه زمانی که آغاز به بیرون دادن هوا می کنی، احساس کن که داری همه بارهای زیادی را با نفست بیرون می دهی همه اندیشه های غیرخدائی، همه ایده های سیاه و کردارهای ناپاک را. همه آن چه را که در ساختار تن و روانت رنگی غیرخدائی دارد، بیرون بده. همه آن چه را که تو از آن خویش، نمی دانی.


خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه سایت عقیق ایمیل خود را در باکس زیر وارد کرده و دکمه ارسال ایمیل رافشار دهد :

تبلیغات
آخرین مطالب
آخرین مطالب بازدید شده
آموزش تعمیرات موبایل پل تیک بان