وبلاگ

عقیق

سایت عقیق سایتی آموزشی, تفریحی و سرگرمی برای تمامی افراد خانواده

دریاها و اقیانوس ها

● ته دریاها چگونه است؟
از سمت دریا وقتی به ساحل نزدیک می شویم، ته دریا نسبتاً صاف است. امّا اگر به وسط دریا برویم، عمق آن بیشتر می شود. در جاهای بسیار عمیق اقیانوس ها، کوه های بسیار بزرگ و حتّی آتش فشان هایی وجود دارد که از آن ها موادّ مذاب بیرون می ریزد.
● دریا کجا به پایان می رسد؟
وقتی که به افق نگاه می کنیم، به نظر می آید که دریا بی انتهاست. امّا اگر سوار قایقی بشویم و صافِ صاف پیش برویم، سرانجام به یک خشکی دیگر می رسیم. البته ممکن است این سفر مدت خیلی زیادی طول بکشد.
● چرا بعضی روزها آب دریا گرم است و بعضی روزها سرد؟
خورشید و باد دمای آب دریا را تغییر می دهند. اگر در بیشتر روزهای تابستان هوا آفتابی باشد و بادی نوزد، آب دریا گرم می شود. امّا اگر هوا ابری باشد، باران ببارد و باد سردی بوزد، بهتر است به دریا نرویم.
● موج های دریا از کجا می آیند؟
موج ها از باد به وجود می آیند. موج ها حرکت های سطح آب دریا هستند. وقتی باد بر سطح آب دریا می وزد، موج پدید می آید. گاهی باد در جایی خیلی دور از ساحل می وزد. هر چه باد قوی تر و در مدت زمانی بیشتر بوزد، موج ها بزرگ تر و قوی تر می شوند.
● چرا آب دریا شور است؟
نمک تقریباً در همه جا هست: در آب، در صخره ها و در سنگ ریزه ها. رودهایی که به دریا می ریزند، با خودشان نمک هم می برند. در آب دریا نمک بسیار زیادی وجود دارد، زیرا آب مرتّب بخار می شود، ولی نمک باقی می ماند.
● بهتر است بدانی!
شورترین دریای دنیا، دریای سرخ است که بین قارّه آفریقا و عربستان قرار دارد. دریای مرده یا بحرالمیت از دریای سرخ شورتر است، امّا بحرالمیت دریاچه است. اقیانوس های منجمد شمالی و جنوبی از بقیه اقیانوس ها شوری کمتری دارند، زیرا با ذوب شدن یخ های این مناطق ، آب شیرین وارد این اقیانوس ها می شود.خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه سایت عقیق ایمیل خود را در باکس زیر وارد کرده و دکمه ارسال ایمیل رافشار دهد :

تبلیغات
آخرین مطالب
آخرین مطالب بازدید شده
آموزش تعمیرات موبایل پل تیک بان