وبلاگ

عقیق

سایت عقیق سایتی آموزشی, تفریحی و سرگرمی برای تمامی افراد خانواده

ضرورت رعایت احترام زن و شوهر به حقوق یکدیگر

زن و شوهر در مقابل هم دارای وظایفی هستند که باید حقوق یکدیگر را محترم بشمارند البته باید پذیرفت که قبل از الزامات قانونی و احکام دادگاه ها، تضمین دوام و بقای یک خانواده به اخلاق و فطرت پاک انسان ها برمی گردد. ولی قانوناً زن و شوهر مکلف به داشتن روابط انسانی بوده و باید تمام تلاش خود را جهت تحکیم خانواده و پرورش فرزندان به کار گیرند از جمله حقوقی که مرد نسبت به زن دارد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
برای مثال شوهر حق دارد زن خود را از انجام حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا آبروی او و یا همسرش است منع کند. البته این یک حق متقابل است یعنی زن هم می تواند برای این امر به دادگاه مراجعه کند و چنان چه ثابت شد شغلش با شأن و آبروی او یا همسرش مخالف نیست با حکم دادگاه به شغلش بازگردد. زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت کند مگر این که اجازه اختیار منزل در عقدنامه به زن داده شده باشد یا بودن زن و شوهر در یک منزل برای زن خطر جانی یا مالی و یا شرافتی داشته باشد. البته در صورتی که زن به این دلیل مسکن جداگانه ای اختیار کند باز هم نفقه او برعهده شوهر است. چنان چه شوهر از پرداخت نفقه زن ناتوان باشد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق کند.
زن در اداره امور و دارائی های خود حق هرگونه تصرفی دارد.
از جمله حقوق متقابل دیگر می توان به این امر اشاره نمود که زن و مرد حق دارند هنگام عقد هرگونه شرط معقول و مشروعی را به عقد اضافه کنند. برای مثال شرط شود هرگاه شوهر همسر دیگری اختیار کرد، زن وکیل شوهر برای طلاق باشد. برخی از حقوقدانان نکاح دائم را این گونه تعریف کرده اند:
نکاح رابطه ای است بین زن و شوهر برای تشکیل خانواده.
نخستین گام برای موفقیت انسان در زندگی مشترک دست یافتن به بصیرت و بینش در این رابطه است، یعنی هر انسانی قبل از هر چیز با احکام و تکالیف خود آشنا شود تا بتواند تکالیف و وظایف خود را به خوبی انجام دهد و در مقابل هم از حقوق مخصوص به خود بهره مند گردد. لازمه بهره مندی از این حقوق انتخاب درست در امر ازدواج است که از این جمله حقوق متقابل زن و شوهر است. بدین معنا که مردی که توانائی مالی کمی دارد وقتی با دختری ازدواج می کند که در خانواده مرفهی بزرگی شده است اگر این مرد از دادن نفقه ای که در شأن اوست ناتوان باشد بالتبع نمی تواند حق نفقه چنین همسری را به جا آورد. پس زن و شوهر می توانند با انتخاب درست از تفاهم و محبت و سازش کامل برخوردار باشند و فرزندانشان از نظر سلامت جسم و روح و عقل و ایمان غنی باشند. در واقع محیط خانواده باید محیطی براساس صمیمیت و تفاهم باشد در ضمن این که هرکس حدود خود را می داند و به آن پایبند است. پس محیط خانواده قابل مقایسه با هیچ محیط دیگری نیست چون براساس علاقه و محبت ایجاد می شود و هر دو طرف در بقا و تداوم آن تلاش می کنند و مانند سیستم کار در یک اداره یا شرکت نیست که هرکس وظیفه خاص خود را برعهده دارد و باید برای آن تلاش کند بلکه انعطاف پذیر است. در واقع می توان حقوق زن بر مرد را به دو دسته تقسیم کرد: یکی حقوقی که منشأ اخلاقی دارند و الزام و ضمانت اجرای آنها وجدان فرد است و دیگری حقوقی است که منشأ حقوقی و ضمانت اجرائی دارند. از دیگر حقوقی که زن بر مرد دارد عبارتند از شرکت در دارائی شوهر یا اخذ اجرت المثل در مورد طلاق، این حق در صورتی به زن تعلق می گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد و مبتنی بر تقصیر زن نباشد که در این حالت زن بخشی از دارائی مرد را تصاحب می کند. مثلاً زن می تواند در نصف اموالی که شوهر در دوران زوجیت به دست آورده است سهیم شود یا برای کاری که در خانه شوهر انجام می دهد اجرت المثل می گیرد.


خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه سایت عقیق ایمیل خود را در باکس زیر وارد کرده و دکمه ارسال ایمیل رافشار دهد :

تبلیغات
آخرین مطالب
آخرین مطالب بازدید شده
آموزش تعمیرات موبایل پل تیک بان